2004- 2020 KRUISPUNT / CROSSING - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL / Fotomontage- photomontage
2004 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2005 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2006 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL2006 - CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2006 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2005 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2006 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2004-2018 - KRUISPUNT / CROSSING - panoramaschets / panorama sketch, 's-Hertogenbosch
2006 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2007 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2007 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2008 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2009 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2013 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL
2013 - KRUISPUNT / CROSSING 2004/2018 - Graafseweg - Muntelbolwerk - Hinthamerbolwerk 's-Hertogenbosch NL