2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Cover boek, titel werk EENVOUD IN BLAUW - Cover book, title work EENVOUD IN BLAUW
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Titel werk ONTMOETING MET DE BRON 1998 / Title work ONTMOETING MET DE BRON 1998
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Portret Jan Moerbeek in atelier 2012, oorspronkelijk gepubliceerd in boek ATELIERS IN S-HERTOGENBOSCH / Portrait Jan Moerbeek in studio 2012, originally published in book ATELIERS IN S-HERTOGENBOSCH
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Deel uit inleidende tekst door Jan Moerbeek / part of introductory text by Jan Moerbeek
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Werken bij tekst Toine Moerbeek, titel werk links BESCHERMING 1997, werk rechts ZONNIGE MATHEMATIEK 1998 / Working with text Toine Moerbeek, title work links BESCHERMING 1997, work on the right ZONNIGE MATHEMATIEK 1998
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Titel werk links TERUGBLIK OP HET VERLATENE 2003, rechts IN ONSCHULD BETREDEN DUISTERNIS 2003 / Title work links TERUGBLIK OP HET VERLATENE 2003, right IN IN ONSCHULD BETREDEN DUISTERNIS 2003
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Titel werk links ONGERIJMDE GEDACHTEN 1998, rechts OP DE GRENS VAN VERWIJDERING 1998 / Title of work on the left ONGERIJMDE GEDACHTEN 1998, right ONGERIJMDE GEDACHTEN 1998
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Titel werk linksboven IN MIST GEAARD 2004, linksonder KINDERLIJKE HEMELVAART 2005, rechts GESPREK IN IJLE SFEER 2005 / Title work top left IN MIST GEAARD 2004, bottom left KINDERLIJKE HEMELVAART 2005, right GESPREK IN IJLE SFEER 2005
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Titel werk links AARDS GERICHT 2010, rechts WAT ZOAL DE AARDE ONSTIJGD 2010 / title work left AARDS GERICHT 2010, right WAT ZOAL DE AARDE ONSTIJGD 2010
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Titel werk links DE SPRONG 2012, rechts WANDELEN IN NAIVITEIT 2001 / Title work links THE SPRONG 2012, right WANDELEN IN NAIVITEIT 2001
2013 - BOEK JAN MOERBEEK -  serie klein formaat werken 2013 / series small format works 2013
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Portret Jan Moerbeek in atelier 2012, oorspronkelijk gepubliceerd in boek ATELIERS IN S-HERTOGENBOSCH / Portrait Jan Moerbeek in studio 2012, originally published in book ATELIERS IN S-HERTOGENBOSCH
2013 - BOEK JAN MOERBEEK - Portret Jan Moerbeek met werk ZELFPORTRET IN SPIEGEL uit 1979, foto gemaakt tijdens making of boek / Portrait of Jan Moerbeek with work ZELFPORTRET IN SPIEGEL from 1979, photo made during making of book
@