17.9 - 26.11.2017

UNIVERSUM MMN

NOORDERLICHT INTERNATIONALE FOTOMANIFESTATIE 2017
Category : Nieuws
UNIVERSUM MMN

UNIVERSUM MMN – Kunstsalon Assen / Drents Museum NL

Verslag van een ontdekkingsreis in een ongekende werkelijkheid. Multimediale presentatie, met fotografie van Marcus Peters, elektro-akoestische klanksporen van sonoloog en componist Hans Kulk, gespreksfragmenten van het maakproces, door journalist en tekstschrijver Louis Jongeleen en de stem van stemacteur Bap Boumans Report of an exploratory journey in an unprecedented reality. Multimedia presentation, with photography by Marcus Peters, electro-acoustic soundtrack of sonologist and composer Hans Kulk, chapters of the making process, by journalist and copywriter Louis Jongeleen and voice actor Bap Bouman.

SEE PHOTOS UNIVERSUM MMNSEE PRESENTATION PHOTOS

 

 


18.11 - 17.12.2017

GEBOORTE VAN EEN ASTRONAUT

STROOMAFWAARTS TWEEDUIZENDZEVENTIEN
Category : Nieuws
GEBOORTE VAN EEN ASTRONAUT

GEBOORTE VAN EEN ASTRONAUT – Birth of an astronaut – Kruithuis Den Bosch NL

Verslag van een ontdekkingsreis in een ongekende werkelijkheid. Serie van 4 beelden, onderdeel van de serie UNIVERSUM MMN – Report of a voyage in an unprecedented reality. Serie of 4 images, part of UNIVERSUM MMN.

SEE PRESENTATION PHOTOS


2016 - 2017

WONEN #2

SERIE MIJN PLEK
Category : Nieuws
WONEN #2

MIJN PLEK – fotografie Marcus Peters – tekst Louis Jongeleen

In MIJN PLEK vertellen huurders over hoe hun leven wordt beïnvloed door waar ze wonen en andersom, hoe zij vorm geven aan hun woonplek. Wonen, hoe doe je dat eigenlijk? – In MY PLACE, tenants tell about how their lives are influenced by where they live and vice versa, how they shape their place of residence. Living, how do you actually do that?

ZIE FOTO’S & TEKST


2015 - 2016

WONEN #1

SERIE HET VOORUITZICHT
Category : Nieuws
WONEN #1

HET VOORUITZICHT – fotografie Marcus Peters – tekst Louis Jongeleen

Gesprekken met huurders die vertellen wat hen invalt als ze naar buiten kijken door het raam van hun woonkamer en hoe ze het liefst willen wonen  –  Interviews with tenants, they tell us what they think when looking through the window of their living room and how they prefer to live.

ZIE FOTO’S & TEKST


19.01.2014

BOEK JAN MOERBEEK

KUNSTHAL BOSCHVELD DEN BOSCH
Category : Nieuws
BOEK JAN MOERBEEK

“Voor de Schoonheid, het licht en het leven” – werken van Jan Moerbeek – fotografie Marcus Peters – presentatie Kunsthal Boschveld Den Bosch

Boekpresentatie. Monografie met schilderwerken van Jan Moerbeek 1998-2013. – Presentation book, monograph, paintings Jan Moerbeek 1998-2013. Photography Marcus Peters.

SEE PHOTO’S