SOLOS NEXT - magazine over jongeren, wat hen bezighoudt, hun ideeën en talenten / magazine about young people, what interests them, their ideas and talents - by SOLOS Marjoes Corsten en Marcus Peters uitgave / publisher Stichting SOLOS
NU SOLOS special - magazine met verhalen van jonge mensen / magazine with stories of young people - door jongerenredactie / by youth editors & SOLOS Marjoes Corsten en Marcus Peters - uitgave / publisher Stichting SOLOS
VRPBLCT SOLOS #1 - 2007 - Magazine, foto's en teksten over jongeren - Magazine, photos and texts about young people - Brabants Dagblad XYZ jongerenpagina / youth page 1996- 2006 - concept en photos Marcus Peters, graphic design Marjoes Corsten, text editing Louis Jongeleen - Uitgave Marcus Peters t.b.v. ontwikkeling van het SOLOS project / published by Marcus Peters in preparation for the development of the SOLOS project 2008-2021
SLEUTELMOMENTEN - serie gesprekken met huurders over 'wonen' / series conversations with tenants about 'living' - concept en productie journalist Louis Jongeleen & Marcus Peters - publicatie/ publication Corporatiebouw 2022
HET VOORUITZICHT - serie gesprekken met huurders over 'wonen' / series conversations with tenants about 'living' - concept en productie journalist Louis Jongeleen & Marcus Peters - publicatie/ publication Corporatiebouw 2016
KLINIEK SANTIGRON, een wonderbaarlijke genezing in de binnenlanden van Suriname / Clinic Santigron, a miraculous healing in Suriname - publicatie / publication Vrij Nederland 1995
@