Het Pictoright Fonds heeft een werkbijdrage aan me toegekend voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuw beeldend werk t.b.v. een publicatie.

ENG The Pictoright Fund has awarded me a work contribution for research and the development of new visual work for a publication.

 

@