2023/ binnenkort ITINERARIUM REISGIDS

Hier wordt binnenkort uit de doeken gedaan waaraan de auteurs Louis Jongeleen [tekst], Leo Verhallen [vormgeving] en Marcus Peters [beeld] momenteel werken.

Soon we explain on what the authors Louis Jongeleen [text], Leo Verhallen [design] and Marcus Peters [image] are currently working.


2023/ binnenkort REISBUREAU VOOR IMMOBIELEN

In oprichtingReisbureau voor Immobielen’- voor fotografische en auditieve reisverslagen, verkenningen van de ongekende universa van oorspronkelijke ideeën en ontregelende associaties.

Voor mijn autonome beeld en audioproducties, solo en in combinatie gepresenteerd in multimediale settingen, i.s.m. professionals met andere [kunst] disciplines. Binnenkort meer informatie.

Eng ‘Reisbureau voor Immobielen – ‘Travel Agency for Immobiles’ – for photographic and aural travelogues, explorations of the unknown universes of original ideas and disruptive associations


2023/ gehonoreerd door het AMARTE FONDS

Het Amarte Fonds heeft een ontwikkelbijdrage toegekend voor het beeldonderzoek ‘ongekende landschappen’, dat ik ga uitvoeren met verschillende technieken, zoals; fotografie, tekenen, film én de nog onvermoede mengvormen daarvan.

ENG The Amarte Fund has awarded a development contribution for the image research ‘unknown landscapes’, which I will carry out with various techniques, such as; photography, drawing, film and the as yet unsuspected mixtures thereof.


2022/ gehonoreerd door het PICTORIGHT FONDS

Het Pictoright Fonds heeft een werkbijdrage aan me toegekend voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuw beeldend werk t.b.v. een publicatie.

ENG The Pictoright Fund has awarded me a work contribution for research and the development of new visual work for a publication.

 


THE FINAL COUNTDOWN SOLOS 2021 – the end of an amazing journey

Na 12,5 jaar gaan we, Marjoes Corsten en Marcus Peters, stoppen met het bruisende SOLOS creatief platform voor jongeren & young professionals in Den Bosch. The Final Countdown wordt het slotakkoord – een SOLOS Expo & Event van 20 t/m 27 juni in het Werkwarenhuis in Den Bosch.

In de aanloop naar de opening op 20 juni verschijnen dagelijks foto’s uit de SOLOS collectie op de facebook pagina’s van SOLOS en Marcus Peters. Deze FOTO’S vind je ook op deze site.

SEE PHOTOS


WILLEM TWEE KUNSTRUIMTE – vanaf 09/2021

Foto’s van de monumentale Willem Twee Kunstruimte, tijdens verschillende tentoonstellingen.

Fotografie van de exposities in opdracht van & i.s.m curator Masha van Vliet. Willem Twee Kunstruimte is het platform en de presentatieplek voor hedendaagse kunst in Den Bosch / ENG Photos of the monumental Willem Twee Kunstruimte, during various exhibitions. Photography of the exhibitions commissioned by & in collaboration with curator Masha van Vliet. Willem Twee Kunstruimte, the platform and presentation place for contemporary art in Den Bosch NL

SEE PHOTOS


BOOK BULLET HEAD

BULLET HEAD – Business as usual. Uitgave Paul Segers / Unlimited Dream Company 2020 – Photography performance ‘A Lecture’ by Marcus Peters

Flaptekst/ blurb – “Our man had understood the fact that a solid and recognizable scapegoat was badly needed, even if it was a symbolic one. The paople wanted to see and smell blood, even if it wasn’t real. But most of all, the people needed somebody to be their strongman, their voodoo doctor, their public shrink to guide them trough the anger and bewilderment of the postmodern era in a way nobody had done before. ”

SEE PHOTOS


SOLOS WINT PRIJS!

Solos wint € 7500,-  Van den Udenhout-Chappin Cultuurfonds prijs 2018

[uit persbericht]

De jury van het Van den Udenhout-Chappin Cultuurfonds heeft de tweejaarlijkse prijs van het fonds toegekend aan Stichting Solos in ’s-Hertogenbosch voor hun programma Nieuwe Filmers. De prijs bedraagt € 7.500,- en zal worden besteed aan de productie van een korte film van een jong talent.  Stichting Solos, opgericht en geleid door Marjoes Corsten en Marcus Peters, is een non-profit instelling die nu 11 jaar bestaat. “SOLOS is een creatief platform en springplank naar professionaliteit in Den Bosch voor jongeren en young professionals. Het is een laagdrempelige broedplaats voor idee-ontwikkeling met publieksgerichte presentaties van projecten vanuit ideeën van de jongeren en young professionals zelf.” Solos onderscheidt zich met het Nieuwe Filmers Filmplatform, opgezet op vraag van jonge filmmakers en samen met hen verder ontwikkeld. Solos organiseert in dat kader onder meer Nieuwe Filmers Filmcafés, Masterclasses, het One Week Filmproject, Film Festival en een Natraject, met de Verkadefabriek als partner. FOTO’S van NIEUWE FILMERS op deze site


UNIVERSUM MMN

Category : Nieuws
UNIVERSUM MMN

UNIVERSUM MMN – Kunstsalon Assen / Drents Museum NL

Verslag van een ontdekkingsreis in een ongekende werkelijkheid. Multimediale presentatie, met fotografie van Marcus Peters, elektro-akoestische klanksporen van sonoloog en componist Hans Kulk, gespreksfragmenten van het maakproces, door journalist en tekstschrijver Louis Jongeleen en de stem van stemacteur Bap Boumans Report of an exploratory journey in an unprecedented reality. Multimedia presentation, with photography by Marcus Peters, electro-acoustic soundtrack of sonologist and composer Hans Kulk, chapters of the making process, by journalist and copywriter Louis Jongeleen and voice actor Bap Bouman.

SEE PHOTOS UNIVERSUM MMNSEE PRESENTATION PHOTOS


GEBOORTE VAN EEN ASTRONAUT

GEBOORTE VAN EEN ASTRONAUT – Birth of an astronaut – Kruithuis Den Bosch NL

Verslag van een ontdekkingsreis in een ongekende werkelijkheid. Serie van 4 beelden, onderdeel van de serie UNIVERSUM MMN – Report of a voyage in an unprecedented reality. Serie of 4 images, part of UNIVERSUM MMN.

SEE PRESENTATION PHOTOS


WONEN #3

Category : Nieuws

ZAV – fotografie Marcus Peters – tekst Louis Jongeleen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen, afgekort ZAV, zijn de veranderingen die een huurder zelf aanbrengt aan de staat van de gehuurde woning. Voor huurders is een ZAV vaak een manier om hun huurwoning ‘méér eigen’ te maken –  Self-Proposed Facilities, abbreviated ZAV, are the changes that a tenant makes to the state of the rented property. For tenants, a ZAV is often a way to make their rental home ‘more private’.

SEE PHOTOS & TEXT

 


WONEN #2

Category : Nieuws
WONEN #2

MIJN PLEK – fotografie Marcus Peters – tekst Louis Jongeleen

In MIJN PLEK vertellen huurders over hoe hun leven wordt beïnvloed door waar ze wonen en andersom, hoe zij vorm geven aan hun woonplek. Wonen, hoe doe je dat eigenlijk? – In MY PLACE, tenants tell about how their lives are influenced by where they live and vice versa, how they shape their place of residence. Living, how do you actually do that?

SEE PHOTOS & TEXT


WONEN #1

Category : Nieuws
WONEN #1

HET VOORUITZICHT – fotografie Marcus Peters – tekst Louis Jongeleen

Gesprekken met huurders die vertellen wat hen invalt als ze naar buiten kijken door het raam van hun woonkamer en hoe ze het liefst willen wonen  –  Interviews with tenants, they tell us what they think when looking through the window of their living room and how they prefer to live.

SEE PHOTOS & TEXT


BOEK JAN MOERBEEK

“Voor de Schoonheid, het licht en het leven” – werken van Jan Moerbeek – fotografie Marcus Peters – presentatie Kunsthal Boschveld Den Bosch

Boekpresentatie. Monografie met schilderwerken van Jan Moerbeek 1998-2013. – Presentation book, monograph, paintings Jan Moerbeek 1998-2013. Photography Marcus Peters.

SEE PHOTO’S


@