Het Amarte Fonds heeft een ontwikkelbijdrage toegekend voor het beeldonderzoek ‘ongekende landschappen’, dat ik ga uitvoeren met verschillende technieken, zoals; fotografie, tekenen, film én de nog onvermoede mengvormen daarvan.

ENG The Amarte Fund has awarded a development contribution for the image research ‘unknown landscapes’, which I will carry out with various techniques, such as; photography, drawing, film and the as yet unsuspected mixtures thereof.

@